Διασχολική Επιμόρφωση Erasmus+ PICS - DIGITAL STORY TELLING.

2017-12-05 12:29

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+PICS που υλοποιεί το Σχολείο μας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρώτο μέρος της διασχολικής επιμόρφωσης με θέμα: Digital Story Telling. 

Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί των μεγάλων τάξεων( Δ_Ε_ΣΤ) και των 3 Δημοτικών Σχολείων της Ελευθερούπολης. Στις 7/12/2017, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της επιμόρφωσης με τους εκπαιδευτικούς  των μικρών τάξεων (Α_Β_Γ) των παραπάνω σχολείων. Διοργανωτές της επιμόρφωσης είναι το 2ο ΔΣ Ελευθερούπολης και ο Σχ. Σύμβουλος της 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Καβάλας. 

Στόχοι της Επιμόρφωσης :

1. Να γίνει διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+  -  PICS

2. Να  γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί το πώς φτιάχνονται οι ψηφιακές αφηγήσεις

3. Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες

4. Να αποκτήσουν / βελτιώσουν ψηφιακές δεξιότητες

5. Να ενσωματώσουν/ εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους τις ψηφιακές αφηγήσεις.

 
Σημείωση: Υλικό και φωτογραφίες βρίσκονται στη σελίδα μας: Μενού-->ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

—————

Πίσω