ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ PICS

2017-09-18 10:44

Από το Σεπτέμβριο του 2017  και για 2 χρόνια, το 2ο ΔΣ Ελευθερούπολης , υλοποιεί πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο PICS (Practice, Innovate and Create at School). Αφορά στην εισαγωγή καινοτομιών, στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στη χρήση ΤΠΕ, την επικοινωνία κια τη συνεργασία με σχολεία - εταίρους από τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία. 

—————

Πίσω