Παγώνα Θεοδωρούδη

Διευθύντρια  του Σχολείου

Αριθμός τηλεφώνου: +302592022397

E-mail:mail@2dim-elefth.kav.sch.gr