Χρήστος Μαντζούρης

Δάσκαλος Γ΄Τάξης

e-mail: ctaxi1.2dsel@gmail.com

e-mail: ctaxi2.2dsel@gmail.com